Systematycznie przybywa dzieci z nadwagą – tylko w Warszawie, na przełomie ostatnich 10 lat, odsetek uczniów ze zbyt dużym wskaźnikiem BMI wzrósł prawie trzykrotnie. Instytut Żywności i Żywienia wypowiada walkę otyłości wśród nastolatków. Do wspól...