Insulina glargine to długo działający analog insuliny, stosowany w leczeniu cukrzycy. Podczas 72 Sesji Naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA, American Diabetes Association) zaprezentowano wyniki badań, których celem była ocen...