Apolipoproteina B, A-I, lipoproteina(a) i związana z lipoproteinami fosfolipaza A2 to związki o udowodnionej roli w patogenezie chorób układu sercowo – naczyniowego. Jak dotąd nie określono jednak czy oznaczanie stężenia tych białek niesie ze sobą...