Zaburzenia rytmu serca o charakterze dziedzicznym stanowią niezwykle złożony, lecz istotny klinicznie problem, odpowiadając za większość nagłych zgonów sercowych u ludzi młodych. U podłoża wielu z nich leżą mutacje genu SCNA5. Międzynarodowa grupa...