Tętniak aorty brzusznej (TAB) wciąż pozostaje dużym problemem klinicznym, a stosowanie głównej metody diagnostycznej, angio-CT, wiąże się z przyjęciem dużej dawki promieniowania jonizującego. Najnowsze badania pokazują wartość innych badań, pozbaw...