Pomimo stosowania nowczesnych leków immunosupresyjnych, nowotwory złośliwe wciąż stanowią częste powikłanie po przeszczepieniach narządów.
Na łamach Circulation ukazały się wyniki pracy mającej na celu określenie wpływu stosowania statyn na...