Pacjenci z cukrzycą stanowią grupę chorych szczególnie narażonych na powikłania sercowo-naczyniowe. W przypadku wystąpienia NSTE-ACS u tych osób, najnowsze wytyczne ESC i AHA zalecają wczesną strategię inwazyjną. Na łamach JACC ukazała się metaana...