Terapia za pomocą leków immunosupresyjnych lub allogenicznego przeszczepu szpiku jest skuteczna u ok. 2/3 pacjentów z anemią aplastyczną. W leczeniu pozostałych chorych z ciężką cytopenią i głębokim niedoborem komórek progenitorowych i hematopoety...