Ok. 50% przypadków zgonów związanych z CABG przypisuje się przyczynom sercowym. Ważną rolę w ich patogenezie odgrywa uraz niedokrwienno-reperfuzyjny. Wcześniejsze badania wykazywały korzystny wpływ podawania akadezyny w okresie pooperacyjnym na wc...