W zależności od źródła danych klinicznych, problem oporności na powszechnie stosowane leki przeciwpłytkowe występuje u 5-44% leczonych tymi preparatami. W związku z tym uzasadnione wydaje się poszukiwanie przyczyn tego stanu rzeczy i sposobów sele...