W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba wskazań do wykonania angio-CT tętnic wieńcowych, jako alternatywy dla klasycznej koronarografii. Kolejna już opinia ekspertów zrzeszonych przy AOTM popiera poszerzenie zakresu wskazań objętych refundacją ...