Tendencja do łączenia w ramach jednej tabletki dwóch lub trzech substancji czynnych wydaje się mieć uzasadnienie kliniczne (lepszy compliance, a więc i skuteczność terapii) oraz ekonomiczne. Producenci leków kardiologicznych postanowili pójść jesz...