Przesłanki z wcześniejszych badań sugerowały, że normalizacja glikemii na czczo u osób z zaburzoną tolerancją glukozy może korzystnie wpływać na zdarzenia sercowo-naczyniowe. Pojawienie się długodziałającego analogu insuliny – glarginy, dało...