Zaskoczenia nie było. Tak jak przewidywaliśmy wcześnie, Sławomir Neumann (l. 44) został sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zastąpił na tym stanowisku Jakuba Szulca, który złożył rezygnację. Sławomir Neumann nie ma doświadczenia w sprawach ...