W maju 2012 na łamach czasopisma Lancet opublikowano wyniki analizy CCT (Cholesterol Treatment Trialists’ Collaborators), w której wykazano, że statyny powodują zmniejszenie względnego ryzyka wystąpienia epizodów sercowo-naczyniowych o około 20 pr...