Leczenie skojarzone preparatem pegylowanego interferonu oraz rybawiryną wciąż stanowi standard terapii zakażenia HCV. Wcześniejsze badania wskazywały na podwyższenie poziomu cholesterolu i triglicerydów u chorych z monoinfekcją HCV, którzy w wynik...