Od dłuższego czasu toczą się badania nad różnego typu urządzeniami pomagającymi wspomagać czynność hemodynamiczną komór serca u osoby oczekującej na przeszczepienie. Niewiele jednak wiadomo na temat skuteczności takich urządzeń w populacji dziecię...