W ostatnich miesiącach napłynęło dużo pozytywnych danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania wewnątrznaczyniowych protez uwalniających lek za pośrednictwem biodegradowalnego polimeru. Najnowsza praca opublikowana w JAMA dotyczy istot...