Kruchość (ang. frailty) stanowi nowy termin stosowany do definiowania osób w podeszłym wieku, o znacznie obniżonej aktywności życiowej spowodowanej wiekiem i chorobami współistniejącymi, u których rezerwy organizmu są znacznie ograniczone. Wygodny...