Zaburzenia gospodarki węglowodanowej sprzyjają przyspieszonemu rozwojowi miażdżycy i powodują wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego. Jednym z możliwych, a często lekceważonych, powikłań choroby jest udar mózgu. Na łamach Diabetes Care opublikowano wy...