Wyliczenie wskaźnika CFR (coronary flow reserve) przy pomocy danych uzyskanych z badania PET stanowi nową metodę oceny rezerwy wieńcowej. Obniżona wartość CFR świadczy o zaburzeniach w krążeniu wieńcowym, nawet przy nieobecności objawów klinicznyc...