Fakt związku pomiędzy wzrastającą z wiekiem sztywnością naczyń, zwłaszcza dużego kalibru (w tym aorty), a śmiertelnością i chorobowością z przyczyn sercowo-naczyniowych jest dobrze znany. Nie jest natomiast jasne, czy zwiększona sztywność naczynio...