Badania farmakodynamiczne wskazują, że współistnienie cukrzycy ma związek z wyższą częstością występowania oporności na klopidogrel wyrażanej wyższą reaktywnością płytek krwi. Jednak istotniejsze od wyników badań laboratoryjnych są wyniki kliniczn...