O ile podstawowym miernikiem efektywności leczenia statyną jest zgodnie z wytycznymi stężenie LDL-C w surowicy, to wiadomo również, że poziom HDL-C ma istotne znaczenie w predykcji ryzyka sercowo naczyniowego. Japońscy badacze podjęli próbę oceny ...