Przeszczepienie wątroby jest ważną opcją terapeutyczną dla pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym, którzy spełniają kryteria mediolańskie. W najnowszym wydaniu Transplantation opublikowano wyniki badania oceniającego wpływ chorób współistniejących...