Bezobjawowe epizody niedokrwienia mięśnia sercowego stanowią stosunkowo rozpowszechnione zjawisko w populacji ogólnej. Nie było jednak wiadomo, czy częstość rozpoznawanych “po fakcie” zawałów serca jest wyższa u osób z przewlekłą choro...