W dniach 20 – 22 września 2012 r. w Poznaniu odbył się XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z udziałem 5000 specjalistów.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Kongres był okazją do przedstawienia dorobku naukowego p...