Chorobowość na przewlekłą chorobę nerek (PChN) systematycznie wzrasta. Każdy związek pomiędzy tą jednostką, a inną chorobą będzie miał zatem coraz większe znaczenie epidemiologiczne. Na łamach Circulation opublikowano wyniki badania mającego na ce...