Istnieją dane pokazujące negatywny związek między stężeniem 25-hydroksywitaminy D (25-OHD) a częstością występowania zakażeń górnych dróg oddechowych (URTIs). Mimo to, wyniki badań klinicznych dotyczących suplementacji witaminy D były niejednozna...