Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest obecnie zalecana w przypadku wstrząsu kardiogennego w przebiegu zawału serca. Dowody na skuteczność takiego postępowania są jednak słabe. Na łamach najnowszego wydania New England Journal of Medicine ukazały s...