W The New England Journal of Medicine ukazały się badania, które sugerują, że liczbą laureatów Nagrody Nobla w przeliczeniu na mieszkańca zależy od poziomu konsumpcji czekolady w danym kraju. W świetle udokumentowanego pozytywnego wpływu zawartych...