Powikłania mikroangiopatyczne cukrzycy, przewlekła choroba nerek i retinopatia cukrzycowa, są częstym problem w praktyce diabetologów. Czy zawsze jednak współistnieją ze sobą? Na łamach Diabetes Research and Clinical Practice ukazała się praca maj...