Publikowane w ostatnich latach prace na temat czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów, u których rozpoznano nowotwór złośliwy akcentowały znaczenie stresu związanego z tą diagnozą. Czy faktycznie jednak czynniki psychologiczne są w tym p...