W niektórych randomizowanych badaniach klinicznych porównujących strategie rewaskularyzacji tętnic wieńcowych u pacjentów z cukrzycą, pomostowanie wieńcowe (CABG) ma lepsze wyniki niż przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) Na łamach The NEJM stara...