Od dawna obserwowano związek pomiędzy infekcjami a ryzykiem zdarzeń sercowo naczyniowych. Dokładna zależność pomiędzy grypą a ryzykiem zawału serca pozostawała jednak niejasna. W najnowszym wydaniu Journal of Infectious Diseases ukazały się wyniki...