Rozwój medycyny i metod resuscytacyjnych jest stale widoczny. Jednak czy wraz z postępem rośnie odsetek przeżyć pacjentów z zatrzymaniem akcji serca oraz czy zmniejszył się odsetek poważnych deficytów neurologicznych występujących po akcji reanima...