Rozmaite dyslipidemie, w tym pierwotna hipercholesterolemia są rosnącym problemem, mającym zasięg globalny. Jednocześnie stale trwają nad nowymi substancjami, których potencjalne działanie może korzystnie wpływać na poziom cholesterolu w surowicy....