Pooperacyjne migotanie (AF) lub trzepotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych powikłań operacji kardiochirurgicznych a także czynnikiem znacząco zwiększającym śmiertelność i czas pobytu w oddziałach intensywnej opieki medycznej. W badaniu...