Pacjenci coraz częściej oczekują wiadomości od lekarza nie tylko w chorobie, ale również w zdrowiu. Chcą też szerzej korzystać z nowoczesnych, elektronicznych kanałów komunikacji. Takie wnioski płyną z raportu dotyczącego oczekiwań chorych dotyczą...