Samobójstwa lekarzy są poważnym problemem zdrowia publicznego, zwłaszcza, że wskaźnik samobójstw w tej grupie jest wyższy niż w populacji ogólnej. Niestety niewiele jest badań dostarczających informacji na temat zdrowia psychicznego i chorób wspó...