W obserwowanych analizach wyższy poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych. Jednak to, czy zwiększenie poziomu cholesterolu HDL leczniczo zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe pozos...