Doświadczenia kliniczne oraz płynące z laboratoriów pokazują, że metformina, będąca niezwykle powszechnym lekiem przeciwcukrzycowym, ma właściwości kardioprotekcyjne, chroniące przed zawałem serca. Jednak, czy dzieje się to wyłącznie dzięki właści...