Ultrafiltracja jest alternatywną strategią leczenia diuretycznego u pacjentów z ostrą zdekompensowaną niewydolnością serca. Niewiele wiadomo na temat skuteczności i bezpieczeństwa ultrafiltracji w przypadku chorych z przetrwałym przeciążeniem i po...