W czasie 35. posiedzenia Rady Przejrzystości, które odbyło się 18 grudnia 2012 roku, zostały przygotowane m.in. stanowiska w sprawie finansowania ze środków publicznych hipotermii leczniczej oraz biwalirudyny. Oto opinie Rady Przejrzystości dotycz...