Istnieją badania obserwacyjne i eksperymentalne dotyczące wpływu diety bogatej w produkty mleczne na masę i proporcje ciała, jednakże wyniki tych badań są niespójne. Aby ujednolicić i zebrać dane przeprowadzono przegląd systematyczny oraz metanal...