Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej są częstym powikłaniem występującym w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Mogą one sprzyjać postępowi miażdżycy i w konsekwencji zwiększeniu ryzyka sercowo-naczyniowego. W najnowszym wydaniu czasopisma ...