Randomizowane badania pokazują, że zastosowanie terapii z użyciem implantowalnego kardiowertera-defibrylatora (ICD) ratuje życie. Nieznana jest jednak różnica przeżywalności pomiędzy grupą pacjentów otrzymujących to leczenie jako prewencja pierwo...