Wstępne leczenie klopidogrelem jest rekomendowane pacjentom zakwalifikowanym do przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), którzy przebyli epizody ostrego zespołu wieńcowego lub cierpią na stabilną chorobę wieńcową. Jednak wciąż nie zostało udowodn...