Kardiomiopatia przerostowa( HCM ) jest genetycznie uwarunkowaną chorobą .Opisano ok. 200 różnych mutacji. Dziedziczenie tych mutacji jest autosomalne dominujące. W części przypadków, wiąże się ze zwiększoną częstością występowania nagłych zgonów ...