Intensywne leczenie cukrzycy t. 1 zmniejsza ryzyko powikłań, lecz może wiązać się ze wzrostem masy ciała, otyłością typu brzusznego oraz dyslipidemią. Czy wymienione skutki terapii insulinowej mają jednak powiązanie z wystąpieniem miażdżycy? By p...